De Basis

Hechting en Trauma

Mijn naam is Ria Leunk. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoge en heb inmiddels 20 jaar ervaring als orthopedagoge/gedragsdeskundige. Daarvoor heb ik gewerkt als verpleegkundige in een ziekenhuis, instelling voor mensen met een cognitieve beperking en in de thuiszorg. Deze ervaringen van vroeger helpen mij in mijn huidige werk als gedragsdeskundige in de jeugdzorg.

Steeds vaker blijkt dat de oorzaak van de aanwezige problemen bij kinderen ligt in de hechtingsrelatie tussen ouder en kind. Wanneer er in de opbouw van de hechtingsrelatie iets is mis gegaan dan kunnen er  op langere termijn ernstige problemen ontstaan bij het kind. Te denken valt aan gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Soms is er sprake van trauma wat ten grondslag ligt aan hechtingsproblemen.

Gelukkig is inmiddels duidelijk dat een verstoorde hechtingsrelatie 'gerepareerd' kan worden, ook als het kind al wat ouder is.  Middels de zogenaamde NIKA behandeling kan in relatief korte tijd resultaat behaald worden.

NIKA is een door het NJI erkende interventie ter voorkoming of vermindering van problematische gehechtheid. (zie verder bij kopje  NIKA)

Ik vind het leuk voorlichting te geven of een presentatie te verzorgen over Hechting en Trauma. Dit kan zowel individueel of aan een groep professionals.

Naast NIKA behandelaar ben ik deskundig in het geven van voorlichting, advisering en onderzoek rondom complexe en minder complexe vragen met betrekking tot ontwikkeling en opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

In februari 2016 heb ik  de opleiding cognitieve gedragstherapie afgerond. Als cognitief gedragstherapeut ben ik in staat om kinderen en volwassenen  met enkelvoudige problematiek te behandelen. Daarbij kunt u onder andere denken aan angsten en fobieën, trauma, depressie, gedragsproblemen, dwangproblemen, piekeren. Deze behandeling wordt meestal vergoed door uw verzekeraar.

In mijn huidige werk heb ik te maken met heel wisselende maar zeer complexe problematiek bij kinderen en gezinnen. Dit loopt uiteen van ontwikkelingsproblematiek, ernstige opvoedingsproblemen, psychiatrische problematiek bij kinderen en ouders en multi-problem problematiek.

Ik breng de problematiek in kaart, maak een analyse en vervolgens een plan van aanpak gericht op het verminderen van de ervaren problemen. Onderdeel van het plan kan  een veiligheidsplan voor het kind zijn. Hierin wordt beschreven welke acties nodig zijn om de veiligheid van het kind te waarborgen. Uiteindelijk is het doel om de ontwikkeling van het kind weer op gang brengen.

Indien nodig verricht ik diagnostisch onderzoek bij het kind, maak gezinsanalyses, observeer het contact tussen ouder en kind en adviseer ten aanzien van in te zetten hulpverlening.

Daarnaast coach en ondersteun ik maatschappelijk werkenden en jeugdhulpverleners in het vergroten van hun professionaliteit in de uitvoer van hun werkzaamheden met en in  deze gezinnen.

Ik ben graag bereid om met u van gedachten te wisselen over mijn mogelijkheden en aanbod. Vult u hiervoor het contactformulier in op deze site.

 

NVO (Nederlandse vereniging van Orthopedagogen) registratienummer: 16310

SKJ (Stichting kwaliteitskader Jeugd) registratienummer: 120003680

Ria Leunk AGB code: 94-103470

KvK-nummer de Basis: 68743092  AGB code: 94-063531