De Basis

Hechting en Trauma

NIKA Tarieven

Het tarief voor NIKA is gebaseerd op gangbare tarieven op het gebied van ambulante ondersteuning Jeugd GGZ. 

Een diagnostiek traject bestaat uit de volgende onderdelen: Voormeting, intake, onderzoek, verslaglegging diagnostiek fase, feedbackgesprek en advies. Gemiddeld zal dit traject 15 uur kosten afhankelijk van de complexiteit van de casus. 

Een volledig NIKA behandeltraject bestaat uit de volgende onderdelen: 5 maal video opnames ouder-kind in de thuissituatie, 5 maal feedback behandelcontact, verslaglegging en eindadvies en eventuele doorverwijzingen. In overleg met de gemeente/verwijzer kan er eventueel een traject cognitieve herstructurering voor de ouders/opvoeders geboden worden.

Gemiddeld zal dit traject eveneens 25 uur kosten. Hierin zijn niet de overleggen met verwijzers, andere hulpverleners ed meegenomen. 

Na de diagnostiek fase kan er ook sprake zijn van een doorverwijzing naar een andere vorm van hulpverlening of een kort traject met 2 feedbackgesprekken en psycho educatie. 


Indien u vragen over het traject en de kosten van uw specifieke traject hebt, dan kunnen wij vooraf meedenken over een kostenraming en hiervoor een offerte opstellen.

Indien u een zorgaanbieder bent die ons voor een module NIKA inhuurt zullen wij in onderling overleg een offerte opstellen.